19 mei 2010 13:10

Brandweerdiensten

Investeringsprogramma 2010: aankoop van brandweerhelmen, -vesten en -broeken

Investeringsprogramma 2010: aankoop van brandweerhelmen, -vesten en -broeken

Er wordt een subsidie van 133.986,98 euro voor de aankoop van 268 brandweerhelmen, 185 vesten en  180 broeken toegekend aan de brandweerdiensten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de gemeenten en de intercommunales. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom heeft de ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit voorgelegd dat de subsidie toekent binnen de eerste schijf van het investeringsprogramma van 2010 die al was vrijgegeven.

Het ontwerp past binnen het kader van de omzendbrief  over de budgettaire discipline en behoedzaamheid voor nieuwe uitgaven.