23 jun 2006 17:00

Breedbandinternetverbindingen

De prijzen van de breedbandinternetverbindingen verlagen: het debat is gelanceerd

De prijzen van de breedbandinternetverbindingen verlagen: het debat is gelanceerd

De ministerraad gaf de opdracht aan Minister en Minister van Consumentenzaken Freya Van Den Bossche, Minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont en Minister van Economie Marc Verwilghen om overleg te lanceren met de telecommunicatiesector en alle betrokken actoren met de bedoeling de kosten van de toegang tot internet voor iedereen te verlagen, inbegrepen de kwetsbare doelgroepen. De toegang tot breedbandinternet is steeds meer een noodzakelijk middel voor iedereen om gebruik te maken van de administratieve onlinediensten, werk te zoeken, een woning... De geografische spreiding van breedband in België is uitstekend en zal de komende jaren nog toenemen. Maar om het gebruik van breedbandinternet uit te breiden, is het belangrijk de kosten ervan voor iedereen te verlagen. De bedoeling van het overleg met de sector bestaat er dus in de mogelijkheden na te gaan van een structurele daling van de kosten voor iedereen. Dit debat is een eerste noodzakelijke stap om alle burgers de mogelijkheid te bieden een dienstverlening te genieten die steeds belangrijker wordt voor de integratie in het sociale leven. België heeft een uitzonderlijke troef door de geografische ontwikkeling van zijn breedbandinfrastructuur. De financiële hindernissen moeten zo snel mogelijk uit de weg worden geruimd, zodat ons land nog vooruitgang kan boeken bij de terbeschikkingstelling van alle nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.