27 dec 2018 16:56

Brexit: voorbereidingen in het geval van een 'no deal'

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akte van een nota over de voorbereidingen in het geval van een 'no deal' in het kader van de brexit.

Om zich voor te bereiden op de mogelijkheid van een effectieve Britse terugtrekking zonder akkoord op 29 maart 2019, bereidt elk departement de nodige wetgeving voor. Deze wordt dan voorgelegd aan de ministerraad ergens midden januari. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister zal het geheel coördineren in een voorontwerp van wet dat aan het Parlement zal worden voorgelegd met het oog op de inwerkingtreding ervan tegen 30 maart 2019.