02 jul 2014 16:38

Brochure 'België op het eerste gezicht' promoot België in het buitenland

De brochure ‘België op het eerste gezicht’ promoot het imago van België in het buitenland. De brochure stelt België voor als land met een uitzonderlijk erfgoed, maar ook met designers, kustenaars, wetenschappers en sportlui die meetellen op wereldvlak … en dat alles geïllustreerd met mooie beelden.

De brochure, opgemaakt door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Buitenlandse Zaken, is een uitstekende manier om buitenlanders te laten kennismaken met België. Ze bestaat in vijf talen: Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Portugees. Ze wordt eveneens verspreid via de Belgische ambassades in de hele wereld.

Raadpleeg de brochure ook op www.belgium.be.