19 jul 2007 17:00

Broeikasgassen

Initialisatie, aanpassing, ontwikkeling en onderhoud van de registers voor broeikasgassen van België en Luxemburg

Initialisatie, aanpassing, ontwikkeling en onderhoud van de registers voor broeikasgassen van België en Luxemburg

De ministerraad ging principieel akkoord met het voorstel van minister van Leefmilieu Bruno Tobback om de opdracht initialisatie, aanpassing, ontwikkeling en onderhoud van de registers voor broeikasgassen van België en Luxemburg op basis van de Community Registry Software als dringende zaak te beschouwen en te gunnen in overeenstemming met de wetgeving voor overheidsopdrachten.