04 dec 2009 12:04

Broeikasgassen

Evaluatie van het federale aankoopbeleid van emissierechten

Evaluatie van het federale aankoopbeleid van emissierechten

De ministerraad heeft kennis genomen van de zesmaandelijkse evaluatie van de acties die werden ondernomen in het kader van het federale aankoopbeleid van emissierechten. Deze evaluatie, die werd voorgelegd door minister van Klimaat en Energie Paul Magnette, bevat tevens een overzicht van de reeds gedane uitgaven en een inschatting van de te verrichten uitgaven voor de komende jaren.