17 dec 2009 14:41

Brugdagen

Brugdagen voor 2010 en 2011 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

Brugdagen voor 2010 en 2011 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

De ministerraad heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd met de brugdagen voor 2010 en 2011 die de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt mogen opnemen.

Het voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte kent in totaal 5 brugdagen toe voor 2010 en 2011:

  • vrijdag 14 mei 2010
  • vrijdag 12 november 2010
  • vrijdag 3 juni 2011
  • vrijdag 22 juli 2011
  • maandag 31 oktober 2011