01 dec 2017 18:33

Brussel - Correctionele griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel gehuisvest in functionele kantoren in het Justitiepaleis

Op 1 december 2017 werden de nieuwe kantoren van de correctionele griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg officieel geopend in aanwezigheid van Koen Geens, minister van Justitie. Na de zesde staatshervorming werd de rechtbank van eerste aanleg Brussel gesplitst in een Nederlandstalige en Franstalige afdeling.
 
Jan Jambon, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en de Regie der Gebouwen: “Voortaan beschikt de Nederlandstalige correctionele griffie over functionele en aangename kantoren in het Justitiepaleis. Maar daar blijft het niet bij. Momenteel wordt de offerte van zes studiebureaus voor de studie van de renovatie van de gevels van het Justitiepaleis onderzocht. De beveiligingswerken aan de hoofdingang aan het Poelaertplein zullen begin 2018 klaar zijn en volgend jaar willen wij ook starten met de inrichtingswerken van 4 hoog beveiligde zittingszalen.”
 
Koen Geens, minister van Justitie: “Met deze nieuwe kantoren zorgen we voor een werkomgeving die aangepast is aan de noden van het gerechtspersoneel en kunnen bijvoorbeeld de advocaten opnieuw in correcte omstandigheden de dossierstukken inkijken. We optimaliseren bovendien de veiligheid in de gerechtsgebouwen met de definitieve plaatsing van een scanstraat.”

De Nederlandstalige afdeling van de rechtbank van eerste aanleg Brussel bestaat sinds 1 maart 2014. Toen werd de voormalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel naar aanleiding van de afspraken van de zesde staatshervorming ontdubbeld naar een Franstalige en een Nederlandstalige afdeling.

 

De rechtbank van eerste aanleg bestaat uit :
- de correctionele raadkamer en de sectie familie- en jeugdrechtbank (Portalisgebouw, Quatre Brassstraat 4)
- de burgerlijke sectie (Montesquieugebouw, Quatre Brasstraat 13)
- de strafuitvoeringsrechtbank (Waterloolaan 76)
- de correctionele sectie (Justitiepaleis, Poelaertplein 1)

 

Tijdelijke huisvesting

De correctionele griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg verhuisde tijdelijk naar kantoren op verschillende verdiepingen in het Justitiepaleis. Maar die ruimtes voldeden niet aan de actuele normen van veiligheid en comfort en een nieuwe definitieve huisvesting was noodzakelijk.


Definitieve huisvesting: oude postkantoor in het Justitiepaleis

Een definitieve oplossing werd gevonden in het oude postkantoor in het Justitiepaleis. Dat bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping, in de directe nabijheid van de hoofdingang aan het Poelaertplein. Maar eerst moest die ruimte volledig gerenoveerd worden op basis van de specifieke behoeften van de correctionele griffie.

De uitvoering van de werken liep vertraging op door het gebrek aan rechtsgeldige en voldoende offertes bij de aanbestedingen van de werken. Het is pas na het lanceren van een derde aanbestedingsprocedure dat de werken eindelijk konden worden toegewezen.

In oktober 2017 namen de 23 personeelsleden van de correctionele griffie hun intrek in hun nieuwe kantoren. Voortaan werken zij samen op één plek, in een lichte, aangename en functionele kantoorruimte.

 

Uitgevoerde werken

De vroegere lokettenruimte van De Post is volledig heringericht als loketruimte voor de griffie, waar advocaten de dossierstukken kunnen raadplegen. De open ruimte achter de loketruimte werd ingericht als kantoorruimte voor de medewerkers van de griffie.

De vloerbekleding in linoleum in het kantoorgedeelte werd vernieuwd en de bestaande deuren werden gerestaureerd en waar nodig aangepast. Sommige deurklinken zijn nog oorspronkelijk. Op de mezzanine werd de houten parketvloer opgeschuurd, hersteld en geboend. De natuurstenen vloer in sommige ruimte werd gerestaureerd en opnieuw gepolijst.

De kitchenette en de sanitaire ruimte werden volledig vernieuwd.

De elektriciteit werd nieuw aangelegd, waarbij de kabelgoten via de kelder zijn getrokken om zoveel mogelijk breekwerk in de muren te vermijden. De telefonie/databekabelingen zijn vernieuwd.

In het kader van een duurzaam energiebeleid werden ledlampen geïnstalleerd die werken op basis van bewegingsdetectie.

Na de plaatselijke herstelling (bepleistering) van de wanden en de plafonds werd alles in een lichte kleur geschilderd, wat het ruimtelijk gevoel benadrukt.

De vloer in de ruimte bestemd voor de opslag van archief (compactus) werd om stabiliteitsredenen (draagkracht) versterkt.


Stand van zaken andere werken in het Justitiepaleis in Brussel

Restauratie van de gevels

De restauratie van de gevels zal in vier fasen gebeuren. De eerste fase houdt de restauratie in van de hoofdgevel aan het Poelaertplein.

Zes studiebureaus hebben een offerte ingediend om de studie op te stellen voor de restauratie van de gevels en het opstellen van het restauratiebestek voor de eerste fase.

De Regie der Gebouwen onderzoekt momenteel de offertes en het is de bedoeling om dit jaar nog de studieopdracht voor de eerste fase (gevel Poelaertplein) toe te wijzen. Het studiebureau beschikt over één jaar om die studie op te stellen. Daarna wordt de procedure gelanceerd om een aannemer aan te stellen voor de uitvoering van de werken. De restauratiewerken van de gevel Poelaertplein (fase 1) zullen ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Het studiebureau zal ook de werken opvolgen.

 

Scanstraat hoofdingang Poelaertplein

Aan de hoofdingang Poelaertplein wordt een definitieve scanstraat geplaatst om de toegang tot het gerechtsgebouw beter te beveiligen. De monumentale bronzen toegangsdeur aan de zijde van het Poelaertplein wordt niet meer gebruikt. Twee toegangsdeuren in cortenstaal worden binnenkort aan de ingang geplaatst. De definitieve scanstraat wordt in het rechterportiek onder het peristilium ingericht.

 

De publiekstoegang en de toegang voor de personeelsleden worden van elkaar gescheiden gehouden, wat voor een verbeterde circulatie naar en in het gebouw zal zorgen. De personeelsleden, met inbegrip van de magistraten, zullen de linkerportiek moeten gebruiken.

De werken liepen vertraging op omdat de werken opnieuw aanbesteed moesten worden (geen conforme offertes) en door bijkomende veiligheidsmaatregelen.

 

Personeelsingang Wolstraat

Aan de ingang Wolstraat, bestemd voor het personeel, andersvaliden en leveranciers, worden twee draaihekken geplaatst en een nieuw stalen schrijnwerk. Die werken zullen in 2018 klaar zijn.

 

Box in the box

Het box in the box-project houdt de inrichting in van vier hoogbeveiligde zittingszalen in het Justitiepaleis. De Regie der Gebouwen onderzoekt momenteel de drie offertes die werden ingediend voor de uitvoering van de werken. Het is de bedoeling om de werken nog dit jaar toe te wijzen zodat de werken in 2018 effectief van start kunnen gaan. De werken zullen één jaar in beslag nemen.


Technische fiche correctionele griffie
Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg)
Aannemer: Monument Vandekerckhove en IMCE (elektriciteit)
Duur van de werken: januari 2017–september 2017
Investering: ongeveer 463.000 euro

 

Contactpersoon:

Olivier Van Raemdonck, woordvoerder vicepremier Jan Jambon
Olivier.vanraemdonck@ibz.fgov.be    Tel.: +32 470 99 91 01

Sieghild Lacoere, woordvoerster minister Koen Geens
sieghild.lacoere@just.fgov.be      Tel: +32 475 50 55 50

Johan Vanderborght, communicatieverantwoordelijke Regie der Gebouwen
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be   Tel.: +32 479 31 26 91

Edward Landtsheere, woordvoerder FOD Justitie     press@just.fgov.be
Tel.: +32 2 542 65 11


De Regie der Gebouwen
Federaal vastgoedbeheerder

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de Belgische staat. Ze zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal en historisch patrimonium in stand. Haar uitgebreide vastgoedportefeuille omvat zo’n 1070 gebouwencomplexen, goed voor 7,3 miljoen vierkante meter