10 aug 2022 13:28

Brussel | De Regie der Gebouwen voert komende maanden verschillende werken uit aan het Egmontpaleis

Op 8 augustus 2022 startte de Regie der Gebouwen met de tweede fase van de renovatie van de daken van het Brusselse Egmontpaleis. Het betreft het dak van de vleugel Arenbergzaal (± 1.000 m²). De werken duren tot januari 2023 en kosten ongeveer 943.000 euro, inclusief btw. Daarnaast zijn er nog verschillende andere werken gepland komende maanden, zoals de vernieuwing van de verlichting van de binnenkoer, de restauratie van de Wandtapijtenzaal en de vernieuwing van het buitenschrijnwerk.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister: “De Regie der Gebouwen streeft er jaar na jaar naar om het patrimonium waarvoor ze verantwoordelijk is, herop te waarderen. Dit is bijvoorbeeld ook het geval voor het Egmontpaleis, dat zich op het kruispunt van de geschiedenis en de moderniteit bevindt en dat al verschillende renovaties heeft ondergaan en binnenkort wordt voorzien van een nieuw dak. Ik ben in het bijzonder tevreden dat er een nieuwe stap in de renovatie is bereikt en dat er ook nog andere werken staan gepland aan het Egmontpaleis. We moeten bijzondere aandacht besteden aan de symbolische gebouwen van het patrimonium van de Staat. Ze dragen het imago van ons land uit en zijn een van onze visitekaartjes.“

Het Egmontpaleis is een van de mooiste pronkstukken van het Belgische diplomatieke erfgoed. Hier worden prominente buitenlandse gasten ontvangen en internationale conferenties gehouden. In 2024 zal het ook een centrale ontmoetingsplek zijn tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese unie. 

De geschiedenis van dit schitterende paleis gaat terug tot 1532 en het gebouwencomplex kende doorheen de eeuwen talrijke aanpassingen en verbouwingen.

In 2020 startte de Regie der Gebouwen met de renovatie van de daken van het Egmontpaleis, die in verschillende fasen wordt uitgevoerd zodat het paleis operationeel kan blijven. De werken gebeuren in samenspraak met de directie Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangezien het gebouw beschermd is als monument.

Een renovatie in drie fasen

In een eerste fase (juni 2020 – mei 2021) werden de daken van de Protocollaire vleugel (de vleugel links aan het voorplein) vernieuwd.

Op 8 augustus 2022 startte de tweede fase, die de vleugel Arenbergzaal betreft. 
Van maart tot en met juli 2022 werden enkele voorbereidende studies uitgevoerd rond de kwaliteit van de leien op het dak en de stabiliteit van de dakstructuren en de zolder. 

De eigenlijke werken betreffen de renovatie van de dakbedekking, de dakgoten en het buitenschrijnwerk van de zolderverdieping. Ook de houten structuren van de dakconstructie zullen verstevigd of vervangen worden.  Alle houtconstructies van de zolderverdieping worden  behandeld tegen mogelijke insecten die het hout aantasten.   De werken  zouden vermoedelijk tegen januari 2023 afgerond zijn.  

Om de veiligheid te garanderen, worden de vergaderzalen in de vleugel Arenbergzaal van augustus 2022 tot en met januari 2023 niet meer verhuurd aan externen.

De derde fase houdt de renovatie in van het dak van de vleugel Zuid, Oost en West. Het dossier voor de werken zal gepubliceerd worden in 2023. De bedoeling is om de werken aan te vatten onmiddellijk na het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, dat plaatsvindt van januari 2024 tot juni 2024.

Andere werken in het Egmontpaleis

Naast de dakenrenovatie, lopen er nog andere renovatie- en restauratieprojecten voor het Egmontpaleis. 

In het najaar van 2022 wordt de huidige verlichting rondom de Erekoer vervangen door energiezuinige ledverlichting. Nog in het najaar zal de plafondschildering in het “salon Louis XIV” (in de vleugel Zuid, Oost, West) een restauratiebeurt ondergaan.

De Wandtapijtenzaal op de eerste verdieping van de Verbindingsvleugel wordt ook hersteld en gerestaureerd  omdat de houten structuur van het plafond en de vloer zijn aangetast. Eind april 2022 ging het studiebureau Erfgoed en Visie van start met de voorbereidende studie. De eigenlijke werken zouden begin 2023 van start gaan. De aangetaste houten structuren worden  vernieuwd  en alle houten structuren krijgen een behandeling tegen insecten die het hout kunnen aantasten.  Het is de bedoeling om de Wandtapijtenzaal te heropenen vóór het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in januari 2024.

Begin 2023 wordt gestart met de vernieuwing en restauratie van het buitenschrijnwerk van het complex. Het wordt ook aangepast  aan de huidige eisen op vlak van energie, zo worden alle vernieuwde ramen voorzien van dubbele isolerende beglazing. Deze werken zouden ongeveer 1 jaar duren. 

Technische fiche

  • Eigenaar Egmontpaleis: Belgische staat
  • Eindgebruiker: FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
  • Aannemer dakenrenovatie fase 2: Monument Vandekerckhove
  • Kostprijs dakenrenovatie fase 2: ongeveer 943.000 euro, inclusief btw
  • Duur van fase 2 van de dakenrenovatie: maart 2022-januari 2023