16 okt 2009 16:22

Brussels airport company

Verkoop van onroerende goederen aan de Brussels Airport Company

Verkoop van onroerende goederen aan de Brussels Airport Company

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de verkoop van gronden aan de Brussels Airport Company (BAC) regelt. Het betreft de verkoop van een aantal percelen in Steenokkerzeel en de regularisatie van de verkoop van gronden aan de Brussels Airport Company die in 2001 is doorgegaan.