29 apr 2010 16:01

BTW

Registratie van aannemers niet langer nodig voor verlaagd btw-tarief

Registratie van aannemers niet langer nodig voor verlaagd btw-tarief

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de regeling van de registratie van aannemers aanpast aan de bepalingen van het EU-verdrag over de vrije dienstenverlening (art. 49 en 50). 

Voor een aantal werken geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. Dat tarief geldt voor aannemers die geregistreerd zijn als zelfstandige aannemer. Als de werken uitgevoerd worden door een niet-geregistreerde aannemer geldt het btw-tarief van 21%. 

De ministerraad heeft naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie beslist om de registratie als aannemer, als voorwaarde te schrappen om het 6% btw-tarief toe te kennen.   

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb nr 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.