13 nov 2009 12:43

BTW

Verlaagd btw-tarief in de bouwsector en in de horeca

Verlaagd btw-tarief in de bouwsector en in de horeca

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat de BTW-verlaging in de bouw naar 6% tot 31 december 2010 verlengd. Die verlaging kadert in de maatregelen van het herstelplan van de regering om de bouw en de levering van nieuwe woningen te stimuleren (zie persbericht van 29 januari 2009).

De maatregelen worden met één jaar verlengd, op voorwaarde dat de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning voor de betrokken werken bij de bevoegde overheid wordt ingediend vóór 1 april 2010. 

Daarnaast wordt het verlaagd btw-tarief van 12% voor restaurant- en cateringdiensten, met uitzondering van de levering van dranken ingevoerd (overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/112/EG, waarvan bijlage III werd gewijzigd door richtlijn 2009/47/EG).

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde  en tot indeling van de goederen en de diensten bij de tarieven.