13 nov 2009 12:43

BTW

Elektronische en papieren facturering gelijkgesteld voor BTW

Elektronische en papieren facturering gelijkgesteld voor BTW

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders beslist de elektronische facturering gelijk te stellen met de papieren voor de behandeling door de BTW-administratie (*). 

De elektronische facturering betekent voor ondernemingen een aanzienlijke besparing. Om het gebruik ervan aan te moedigen, heeft de ministerraad de wettelijke voorschriften voor de belasting over de toegevoegde waarde aangepast. De administratie zal niet langer bepalen welke methoden de ondernemingen moeten gebruiken om de authenticiteit van hun elektronische facturen te waarborgen. Zo kunnen de ondernemingen zelf bepalen welke de meest aangewezen weg is om facturen te verzenden, te ontvangen, te verwerken en te archiveren. De authenticiteit van herkomst en de integriteit van de inhoud van de facturen moeten uiteraard gewaarborgd blijven gedurende de volledige bewaringstermijn (**). 

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
(**) art 60, §3 van het BTW-wetboek.