24 apr 2009 11:30

BTW

Huur en verpachting van onroerende goederen voor havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens uitgezonderd van vrijstelling van BTW-heffing

Huur en verpachting van onroerende goederen voor havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens uitgezonderd van vrijstelling van BTW-heffing

Minister van Financiën Didier Reynders heeft aan de ministerraad een voorontwerp van wet voorgelegd dat de terbeschikkingstelling van onroerende goederen voor de exploitatie van havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens uitsluit van de vrijstelling van BTW-heffing.

Het betreft de wijziging van het artikel van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (*) dat richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 in Belgisch recht omzet. Op grond van dat artikel kunnen de lidstaten vrijstelling verlenen voor de verhuur en de verpachting van onroerende goederen. 

De ministerraad heeft het voorontwerp goedgekeurd en legt het voor advies aan de Raad van State voor.   

(*) art. 44, §3, 2° van het het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.