09 mrt 2011 15:32

Budget 2011

Voorontwerp van wet op voorlopige kredieten


De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2011 opent.

Het voorstel van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet komt tegemoet aan de behoefte om de werking van de openbare diensten te verzekeren. De voorlopige kredieten worden berekend op basis van de kredieten die goedgekeurd werden in de laatst goedgekeurde begroting, namelijk de aangepaste begroting van 2010. Ze worden toegekend per programma. Nieuwe uitgaven die het parlement niet heeft goedgekeurd, worden uitgesloten.

Het voorontwerp bevat een aantal ononbeerlijke bepalingen die gewoonlijk worden genomen in de algemene uitgavenbegroting. Er worden drie twaalfden uitgetrokken plus een vierde twaalfde voor de personeelsuitgaven om het vakantiegeld uit te betalen en de inflatie op te vangen.