24 mei 2012 17:34

Budgettaire behoedzaamheid: aanvragen voor vastleggingskredieten

De ministerraad keurt een aantal aanvragen voor vastleggingskredieten goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Daarnaast keurt hij ook kredieten goed voor:

  • een publiciteitscampagne voor de promotie van Tax-on-Web voor de FOD Financiën
  • consultancy voor het kadercontract Appex van de FOD Economie
  • een toelage voor de vzw Business Angels Connect om de wedstrijd Enterprize 2012 te organiseren
  • een toelage voor een communicatieactie De trein der duizend van de Auschwitz Stichting vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister