15 jan 2010 11:28

Budgettaire controle

Omzendbrief over de voorbereiding van de budgettaire controle 2010

Omzendbrief over de voorbereiding van de budgettaire controle 2010

De ministerraad heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd over de voorbereiding van de bugettaire controle 2010. Het ontwerp van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet verduidelijkt de technische parameters  om de de Rijksmiddelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting eventueel aan te passen.

De goedgekeurde kredieten voor 2010 worden in principe niet aangepast, tenzij de regering nieuwe maatregelen neemt. Er worden evenmin voorstellen van nieuwe initiatieven in aanmerking genomen, of ze nu gecompenseerd worden of niet.

De aanpassingen van de regeringsleden worden uiterlijk tegen 12 februari 2010 verwacht.