01 dec 2023 16:15

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2023

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2023.

België neemt met civiele middelen deel aan de diverse internationale inspanningen inzake preventie, oplossing, stabilisatie en post-conflict heropbouw in crisisgebieden. Met dit ontwerp wordt verdere uitvoering gegeven aan het werkprogramma 2023. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.