04 jun 2010 19:16

Budgettaire discipline

Aanvragen voor vastleggingskredieten

Aanvragen voor vastleggingskredieten

De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor de vastleggingskredieten die verschillende regeringsleden indienden binnen het kader van de omzendbrief voor budgettaire discipline en budgettaire behoedzaamheid. Het gaat om noodzakelijke initiatieven om het dagelijkse beheer van administratieve zaken en de bevoegdheden inzake voogdij verder te zetten, en om de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist.

 • Eerste minister:
  • financiering van de openingsfeesten van het voorzitterschap van de EU georganiseerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  • subidies voor het Paleis voor Schone Kunsten en de Koninklijke Muntschouwburg in het kader van het voorzitterschap van de EU
 • Minister van Justitie: financieringsdossier voor de FOD Justitie
 • Minister van Ontwikkelingssamenwerking:
  • dossiers voor noodhulp, bilaterale samenwerking, transport van goederen, sensibiliseringscampagnes en een overheidsopdracht 
 • Minister van Binnenlandse Zaken:
  • subsidie voor de Vereniging voor de bevordering van Brussel vzw voor de organisatie Feest in het Park op 21 juli 2010
  • overheidsopdracht voor de aankoop van rupsgraafmachines voor de FOD Binnenlandse Zaken
  • financiering van huisvesting, onthaal en vertalingen voor de Federale Politie in het kader van het Voorzitterschp van de EU