13 mei 2011 13:29

Budgettaire discipline

Aanvragen voor vastleggingskredieten

Aanvragen voor vastleggingskredieten

De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor vastleggingskredieten die verschillende regeringsleden indienden binnen het kader van de omzendbrief voor budgettaire discipline en behoedzaamheid. Het gaat om:

  • dringende en noodzakelijke initiatieven om het dagelijkse administratieve beheer en de bevoegdheden inzake voogdij verder te zetten
  • de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist is