10 feb 2012 18:03

Budgettaire discipline

De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor vastleggingskredieten die verschillende regeringsleden indienden binnen het kader van de omzendbrief voor budgettaire discipline en behoedzaamheid. Het gaat om:

  • dringende en noodzakelijke initiatieven om het dagelijkse administratieve beheer en de bevoegdheden inzake voogdij verder te zetten
  • de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist is