04 apr 2014 19:56

Buitenlandse carrière en consulaire carrière bij Buitenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een statuut vastlegt voor de ambtenaren van de buitenlandse carrière en van de consulaire carrière. 

Het ontwerp hervormt het statuut van de buitenlandse carrières, om ze flexibeler te maken en zoveel mogelijk af te stemmen op de carrière van het openbaar ambt, en hervormt grondig kanselarijcarrière. De nieuwe carrière moet zo bijdragen tot een modernere en performantere administratie. 

Het nieuwe statuut richt een buitenlandse carrière in niveau A in en een uitdovende consulaire carrière in niveau C (met behoud van de mogelijkheid van de overgang van de consulaire carrière naar de nieuwe buitenlandse carrière). Het integreert de drie actueel bestaande buitenlandse loopbanen in het niveau A en het niveau C en dus in de buitenlandse carrière en de consulaire carrière. 

Het ontwerp:

  • neemt ook de bepalingen op van de nieuwe geldelijke loopbaan van het openbaar ambt in de nieuwe buitenlandse en consulaire loopbaan 
  • integreert de drie bestaande buitenlandse carrières in de nieuwe geldelijke loopbaan
  • past het statuut aan het nieuwe evaluatiesysteem aan
  • past het statuut aan de nieuwe bepalingen over de overgang naar het niveau A aan voor de ambtenaren van de consulaire carrière

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en van de consulaire carrière