17 mei 2024 20:12

Buitenlandse Zaken: planning van civiele crisisbeheersingsmissies

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met de indicatieve planning van civiele crisisbeheersingsmissies voor 2024. De ministerraad keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed over de budgettaire dekking van de deelname aan deze missies.

De civiele crisisbeheersingsmissies zijn de concrete vertaling van de Belgische politieke wil om met civiele middelen deel te nemen aan internationale inspanningen voor de preventie en oplossing van crisissen en conflicten, de stabilisatie en de heropbouw in crisiszones.

Bij het opstellen van de planning gaat de voorkeur uit naar een multilaterale benadering, en ligt de geografische prioriteit op de onmiddellijke buurregio’s van de EU prioriteit (Balkan, Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika, met bijzondere aandacht voor Centraal-Afrika en de Sahel). Ook de mogelijke impact van grensoverschrijdende dreigingen op de Belgische binnenlandse veiligheid speelt een belangrijke rol. Thematische prioriteiten richten zich op het respect voor de mensenrechten (inclusief de uitvoering van VN resoluties betreffende vrouwen, vrede en veiligheid; en betreffende kinderen en gewapende conflicten), op het bevorderen van de rechtsstaat, en op het bestrijden en voorkomen van terrorisme, gewelddadig extremisme, georganiseerde misdaad, en irreguliere migratie.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.