30 sep 2005 14:00

Bureau voor normalisatie

Ontslag en benoemingen bij de Raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie

Ontslag en benoemingen bij de Raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de samenstelling van de Raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie wijzigt. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. De heer Jean-Claude Moureau is benoemd als effectief lid en mevrouw Virginie Lambert als plaatsvervangend lid van de Raad van bestuur van het bureau voor Normalisatie. De heer Georges Klepfisch is benoemd als plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van ondernemingen, ter vervanging van mevrouw Katleen Delva die ontslag neemt. (*) Koninklijke besluiten van 21 oktober 2004 en 26 april 2005 betreffende de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie.