27 mrt 2009 13:00

Bureau voor Normalisatie

Benoeming van een lid van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie

Benoeming van een lid van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Marc de Poorter voor een periode van zes jaar benoemt tot lid van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie.

Het ontwerp verleent eervol ontslag aan de heer Pierre Dinant. Het mandaat van de heer de Poorter wordt als een nieuw mandaat beschouwd en niet als de voortzetting van het mandaat van de heer Pierre Dinant. Het ontwerp is dus een rechtzetting van de beslissing van de ministerraad van 7 november 2008.

Het ontwerp treedt in werking op 1 januari 2008.