10 mrt 2006 16:00

Bureau voor normalisatie

Benoeming van de voorzitter en van een lid van het directiecomité van het Bureau voor Normalisatie

Benoeming van de voorzitter en van een lid van het directiecomité van het Bureau voor Normalisatie

Op advies van de Raad van Bestuur werd de heer Christophe Van Vaerenbergh benoemd tot voorzitter en de heer Pierre Dinant als lid van het directiecomité van het Bureau voor Normalisatie. Ze zijn benoemd voor een periode van zes jaar. (*) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed houdende benoeming van de voorzitter en van een lid van het directiecomité voor het Bureau van Normalisatie. De ontwerpen zijn een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie. (*) conform artikel 15 van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie.