30 sep 2005 14:00

Burundi

Toekenning van financiële hulp aan de republiek Burundi om anderhalve maand wedde van zijn staatsambtenaren te betalen

Toekenning van financiële hulp aan de republiek Burundi om anderhalve maand wedde van zijn staatsambtenaren te betalen

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, om Burundi financiële hulp te verlenen, zodat het 1,5 maand van de huidige wedde van de staatsambtenaren kan betalen. Na tien jaar burgeroorlog heeft de overgangsregering van Burundi te kampen met problemen omtrent het beheer van de schatkist. De regering kan die problemen niet het hoofd bieden, zonder een belangrijke hulp van zijn voornaamste donoren. België stelt voor, om in het kader van zijn algemeen Vergelijk inzake samenwerking met Burundi, een specifieke conventie te tekenen die een financiële hulp verleent van 2,6 miljard Burundese franken, wat overeenkomt met 2 miljoen euro. Hiermee kan Burundi 1,5 maand nettosalaris van de staatsambtenaren betalen. Dit komt de sociale vrede ten goede. Het bedrag komt ten laste van het budget van de samenwerking BA 14 54 14 54 43.