27 nov 2009 12:06

Buurtbemiddeling

Overeenkomsten tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de steden en gemeenten in voor de buurtbemiddeling

Overeenkomsten tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de steden en gemeenten in voor de buurtbemiddeling

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de invoering, de opvolging en de evaluatie van het project "Buurtbemiddeling 2009-2010".

Het ontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom sluit  overeenkomsten af op het vlak van buurtbemiddeling tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de steden en gemeenten. Met die overeenkomsten kan de FOD Binnenlandse Zaken een eenjarige impuls geven aan de projecten van steden en gemeenten door ze methodologisch te ondersteunen en de vrijwillige buurtbemiddelaars te laten begeleiden door gesubsidieerde bemiddelingscoaches. Ze zullen de verschillende lokale projecten in hun eerste werkingsjaar systematisch opvolgen om de bemiddelaars verder te professionaliseren en de impact van de projecten te vergroten.

Voor alle vrijwillige buurtbemiddelaars wordt bovendien een kwalitatieve opleiding buurtbemiddeling georganiseerd. Ook wordt een federale werkgroep opgericht waarin alle coaches, een vertegenwoordiger van de FOD Binnenlandse Zaken en bijkomende deskundigen een uniform draaiboek buurtbemiddeling zullen uitwerken. Het ondersteuningsproject voorziet tevens in het inventariseren en uitwisselen van de verschillende beste praktijken op het vlak van buurtbemiddeling.

Ter herinnering: de ministerraad van 12 juni 2009 keurde de toewijzing goed van 435.000 euro aan de FOD Binnenlandse Zaken om steden en gemeenten de gelegenheid te bieden om buurtbemiddelingsprojecten op te starten.