03 apr 2009 11:53

Cabotagevervoer

Beperking van cabotagevervoer

Beperking van cabotagevervoer

De ministerraad heeft de voorwaarden vastgelegd volgens welke transportfirma's uit andere EU of EER-landen worden toegelaten tot het binnenlandse goederenvervoer. 

Daartoe heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat  het cabotagevervoer op Belgisch grondgebied enkel toelaat na een internationaal transport van maximum drie cabotagetransporten in een periode van zeven dagen na de laatste lossing van het internationale transport. Die beperking is echter niet van toepassing op de vervoersondernemingen uit Nederland of het Groot-Hertogdom Luxemburg. 

De toepassing wordt gecontroleerd aan de hand van een vrachtbrief die voor elk transport moet worden opgesteld en die aan boord moet blijven. De opdrachtgevers kunnen medeverantwoordelijk worden geacht indien de beperkingen op het cabotagevervoer niet zijn nageleefd. In geval van inbreuk kan het voertuig worden geïmmobiliseerd.

Het ontwerp voert de Europese verordening nr 118/93 van de Raad van 25 oktober 1993 uit. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

(*) Cabotage is vervoer over trajecten die beginnen en eindigen in een ander EU-land dan dat van de vervoerder.