07 dec 2012 18:14

Campagne Beldonor.be 2012-2013

De ministerraad gaat akkoord met het samenwerkingsprotocol tussen de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor de bewustmakingscampagne Beldonor 2012-2013.

De campagne Beldonor is een bewustmakingscampagne voor het afstaan van organen, die regelmatig terugkomt. Op zaterdag 12 oktober 2013 zal de FOD Volksgezondheid in samenwerking met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de Raad van Europa een Europese dag van de orgaandotatie organiseren. De FOD Volksgezondheid zal de lidstaten ontvangen tijdens twee voorbereidende werkzaamheden van de Europese dag. De FOD zal eveneens de jaarlijkse campagne Beldonor.be opstarten in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de lidstaten en een sluitingsdag organiseren.