16 mrt 2007 16:00

Cannabis

Implementatie van de hoofdstudie van het onderzoek International Cannabis Need of Treatment

Implementatie van de hoofdstudie van het onderzoek International Cannabis Need of Treatment

De ministerraad keurde de implementatie goed van de hoofdstudie van het onderzoek International Cannabis Need of Treatment (INCANT) op voorstel van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte. De hoofdstudie maakt een wetenschappelijke vergelijking in een Europese context tussen de gebruikelijke behandelingen en de Multidimensional Family Therapy (MDFT). Op basis van een systematisch overzicht van de literatuur leverde die behandeling in vergelijking met andere therapieën de beste resultaten op voor de behandeling van jongeren met cannabismisbruik. Vijf Europese landen hebben een proefstudie gelanceerd om de implementatie van het onderzoek van de MDFT in Europa te evalueren. Het ethisch comité van elk ziekenhuis heeft zijn akkoord gegeven om de hoofdstudie op te starten. De opleiding van het Belgische team is afgelopen en het onderzoeksprotocol van de hoofdstudie is afgerond. De studie zal 38 maanden duren en aflopen op 31 april 2010.