28 mei 2021 19:33

Capaciteitsvergoedingsmechanisme : investeringsdrempels en criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten.

Met het capaciteitsmechanisme wil België de elektriciteitsvoorziening verzekeren, met name met het oog op de kernuitstap die gepland is tussen 2022 en 2025. Concreet moet het mechanisme  waarborgen dat er voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.

Dit ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State en het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, legt de criteria vast voor het in aanmerking komen van de investeringskosten – die het mogelijk maken om elke capaciteit in een capaciteitscategorie in te delen –, de investeringsdrempels die deze categorieën onderscheiden, alsook de procedure van indeling.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.