11 jun 2021 16:11

Capaciteitsvergoedingsmechanisme: vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm, de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang 

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang, in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Volgens de Europese verordening (EU) 2019/943 betreffende de interne markt voor elektriciteit, dient in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme gebruik gemaakt te worden van een betrouwbaarheidsnorm, om zo op transparante wijze aan te geven wat het vereiste niveau van voorzieningszekerheid is. Daarnaast bepaalt de verordening dat de betrouwbaarheidsnorm dient berekend te worden door gebruik te maken van ten minste de waarde van de verloren belasting en de kosten voor nieuwe toegang.

In dit verband beoogt het ontwerp van koninklijk besluit het volgende:

  • de betrouwbaarheidsnorm vast te leggen op 3 uren
  • de waarde van de verloren belasting vast te leggen op 17 340 euro/MWh
  • de vaste en variabele kost van een nieuwe toegang van de referentietechnologie vast te leggen op respectievelijk 45 EUR/kW/jaar en 736, 73 EUR/MWh

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.