24 nov 2006 16:00

Cassatieberoep bij de Raad van State

Regeling van de procedureregels voor het cassatieberoep bij de Raad van State

Regeling van de procedureregels voor het cassatieberoep bij de Raad van State

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de cassatieprocedure bij de Raad van State vastlegt. Het ontwerp dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael aan de ministerraad voorlegde, voert de wet uit tot hervorming van de Raad van State en de oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. (wet van 15 september 2006) Die wet regelt onder andere de procedureregels die men moet respecteren bij de behandeling van een cassatieberoep voor de Raad van State. Het ontwerp dat de ministerraad heeft goedgekeurd, werkt die regels nu uit. Het bepaalt: - de termijn en wijze van indiening van het verzoekschrift - de procedure van toelating - de procedure na toelating - de kosten en pro-deo - de wijze van kennisgeving van de woonplaatskeuze - de wijze van verzending van de processtukken naar de Raad van State - de wijze van kennisgeving van de beschikkingen en arresten - de berekeningswijze van de termijnen - de bijzondere regels voor beschikkingen en arresten