07 nov 2013 16:42

CDVU-pensioenen overgenomen door de Pensioendienst voor de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum vastlegt waarop de Pensioendienst van de Overheid (PDOS) de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven-pensioenen (CDVU) overneemt en dat de overdracht van personeel regelt.

Alle werknemers die op 31 december 2013 voor de CDVU-pensioenen werken, worden op 1 januari 2014 overgenomen door de Pensioendienst voor de Overheidssector. De overdracht, die wordt voorgeschreven door de wet van 28 april 2010, biedt heel wat voordelen op het vlak van kosten en vereenvoudiging: 

  • de toekennings- en de betalingsprocedures worden eengemaakt, waardoor dubbele controles, boekhouding en gegevensopslag worden vermeden
  • de dienstverlening en de communicatie met de burger worden eenvoudiger, dankzij een enkel contactpunt en eenvoudiger procedures
  • de werknemers van CDVU-pensioenen, die al in 2010 op de hoogte waren van de overdracht, krijgen meer duidelijkheid

De PDOS en de Rijksdienst voor Pensioenen brengen in september 2014 verslag uit over de stappen, de wijze en de timing van de overdracht. 

Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.