13 mrt 2009 10:58

Cel financiële informatieverwerking

Aanpassing van het quorum van de Cel voor Financiële Informatieverwerking

Aanpassing van het quorum van de Cel voor Financiële Informatieverwerking

De ministerraad heeft het vereiste quorum voor de beslissingen van de Cel voor Financiële informatieverwerking aangepast. Voortaan kan de cel beraadslagen wanneer de helft van de leden aanwezig zijn. De cel bestaat uit acht leden. Tot nu toe moesten zes van hen aanwezig zijn om te kunnen beraadslagen. Omdat dat in de praktijk vaak moeilijk haalbaar was, heeft  minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voorgelegd, dat het koninklijk besluit inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijheid van de cel voor financiële informatieverstrekking wijzigt (kb van 11 juni 1993).

De Cel voor Financiële Informatieverwerking behandelt verdachte financiële verrichtingen die (financiële) ondernemingen en personen melden in het kader van de strijd tegen het witwassen van crimineel geld.