17 nov 2006 16:00

Cel voor financiële informatieverwerking

Vervanging van de bijdrage van de ondernemingen door een forfaitaire vergoeding

Vervanging van de bijdrage van de ondernemingen door een forfaitaire vergoeding

De Cel voor financiële informatieverwerking (CIV) werd opgericht in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en analyseert verdachte financiële transacties. De ondernemingen dragen bij in de werkingskosten van de CIV door middel van een forfaitair bedrag, verhoogd met een variabel bedrag. De bijdrage is echter niet meer aangepast aan de reële inbreng van deze ondernemingen in de werklast van de CIV. Daarom werd besloten de bijdrage te vervangen door een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan het bedrag dat de Nationale Bank van België jaarlijks stort, namelijk 3.292,06 euro (aangepast aan het indexcijfer). De ministerraad heeft in die zin een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit (*) betreffende de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking wijzigt. Dit ontwerp is een voorstel van minister van Justitie Laurette Onkelinx en minister van Financiën Didier Reynders. (*) van 11 juni 1993.