30 mrt 2007 17:00

Central European Pipeline System

Impact van de visie van het Strategic Command van de NAVO over de toekomst van het Central European Pipeline System op de Belgische belangen

Impact van de visie van het Strategic Command van de NAVO over de toekomst van het Central European Pipeline System op de Belgische belangen

Op voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut heeft de ministerraad kennis genomen van het tussentijdse verslag van de werkgroep over de impact die de visie van het Strategic Command van de NAVO over de toekomst van het Central European Pipeline System (CEPS) zal hebben op de Belgische belangen. De ministerraad beklemtoonde het nationaal belang van de betrokken installaties en blijft solidair met de andere gastlanden van het CEPS. De ministerraad heeft een werkgroep bijeengeroepen, minstens samengesteld uit vertegenwoordigers van het kernkabinet, Landsverdediging, Mobiliteit, Economie en Overheidsbedrijven. Samen met de bemiddellaars van Landsverdediging zullen ze de onderhandelingen met de gastlanden van het CEPS leiden. Bedoeling is een financieringsplan op te stellen (waarvan de investeringen in de Belgische zone oplopen tot ongeveer 15 miljoen euro) voor de installaties in België die niet weerhouden zijn als Minimum Military Requirements (MMR). De werkgroep zal onder meer belast worden met het voeren van overleg met de betrokken economische actoren. Zo zullen de nodige investeringen voor het behouden van de niet als MMR weerhouden installaties in de Belgische zone kunnen opgestart worden. De minister zal voor eind 2007 een voorstel ter goedkeuring aan de ministerraad voorleggen.