23 okt 2009 12:12

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Vertegenwoordiging van de non-profitsector in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Vertegenwoordiging van de non-profitsector in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de vertegenwoordiging van de non-profitsector in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aanpast. Het voorstel van minister voor Ondernemen Vincent Van Quickenborne legt het aantal effectieve leden vast op 54 (in plaats van 50) zodat nu ook de non-profitsector in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is vertegenwoordigd.

De beslissing sluit aan op het akkoord dat de groep van 10, de interprofessionele sociale partners, met de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties uit de non-profitsector op 11 september 2009 heeft gesloten. Het akkoord behelst het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en de vertegenwoordiging van de non-profitsector in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad. 

(*) tot wijziging van het besluit van de regent van 28 december 1948.