16 mrt 2007 16:00

Centrum voor gelijkheid van kansen

Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de benoeming van leden van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Het ontwerp is een voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt en van minister van Gelijke Kansen Christian Dupont. Op voorstel van de federale regering: - de heer François De Smet wordt vervangen door mevrouw Laura Iker, plaatsvervangend lid. Zij wordt op haar beurt vervangen door de heer Fabien Palmans; - mevrouw Bianca Luzi wordt vervangen door de heer Jochen Soetens. Op voorstel van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: - mevrouw Brigitte De Pauw wordt vervangen door mevrouw Soetkin Suetens.