11 mei 2012 12:47

Certificatie en registratie van geregistreerde kassasystemen in de horeca

Een nieuw ontwerp van koninklijk besluit van minister van Financiën Steven Vanackere legt bijkomende voorwaarden op waaraan geregistreerde kassasystemen in de horeca moeten voldoen*. 

Kassasystemen moeten voldoen aan een aantal technische vereisten. Restauranthouders en caterers moeten bovendien een vereenvoudigde factuur aan de klant overhandigen. Die verplichtingen houden verband met de btw-verlaging. Opdat de inspectiediensten ze kunnen controleren, moeten de nieuwe en gehuurde kassasystemen geregistreerd worden bij de FOD Financiën voor ze in gebruik worden genomen. Tevens krijgt de belastingplichtige zo rechtszekerheid of een geregistreerd kassasysteem voldoet aan de wettelijke vereisten.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen.