19 jan 2018 15:47

Charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Kmo's Denis Ducarme het ontwerp van het charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten goed.

Dit charter bestaat uit 13 principes en heeft als doelpubliek de federale aanbestedende overheden, die de principes continu dienen toe te passen. Dit moet leiden tot een structurele verbetering van de toegang van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen tot overheidsopdrachten in België. Deze 13 principes worden in het charter geduid op wettelijk vlak en aangevuld met een doelstelling, evenals actuele voorbeelden en/of richtlijnen voor de aanbestedende overheden.

De centrale doelstelling van dit charter is het aantal kmo’s dat participeert aan overheidsopdrachten te verhogen. Overheidsopdrachten moeten toegankelijk worden en zijn voor elke ondernemingsgrootte. Studies tonen immers aan dat micro- en kleine ondernemingen ondervertegenwoordigd zijn. Het charter wenst dit onevenwicht recht te trekken en elke onderneming gelijke kansen te bieden.

Het charter omvat volgende principes:

 • de verdeling in percelen
 • de bekendmaking van opdrachten
 • een gepaste en effectieve mededinging verzekeren bij onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking
 • de gunning op basis van de economisch meest voordelige offerte
 • het gebruik van varianten
 • een adequate bescherming van de rechten op intellectuele eigendom van innovatieve kmo’s
 • het gebruik van elektronische communicatiemiddelen
 • de terugkoppeling naar inschrijvers die niet geselecteerd/niet weerhouden zijn
 • proportionele minimumeisen in het technische bestek
 • proportionaliteit bij selectiecriteria, financiële garanties en betalingsmodaliteiten
 • het gebruik van procedures met onderhandelings- of dialoogelementen
 • de aanvaarde factuur
 • een monitoring van de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten