25 apr 2008 12:56

Chronisch zieken

Forfaitaire toelage voor patiënten met chronische ziekte verhoogd

Forfaitaire toelage voor patiënten met chronische ziekte verhoogd

De ministerraad besliste op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de forfaitaire toelage die sommige patiënten met een chronische ziekte ontvangen als tegemoetkoming in hun uitgaven voor geneeskundige verzorging te verhogen. Om recht te hebben op die forfaitaire toelage moet de patiënt een bepaald bedrag aan remgeld hebben betaald en aan bepaalde criteria van zorgafhankelijkheid voldoen.     

Het zorgforfait voor de chronische patiënten uit de categorie 'thuisverpleging' verdubbelt: 523,94 euro in plaats van 261,97 euro per jaar. 

Het zorgforfait bedraagt voortaan 392,96 euro per jaar in plaats van  261,97 euro voor patiëntien die voldoen aan de criteria die hen recht geven op:

  • de uitkering voor hulp aan derden
  • de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (verlies van zelfredzaamheid van ten minste 12 punten)
  • de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (verlies aan zelfredzaamheid van ten minste 12 punten)

Het ontwerp van koninklijk besluit kreeg een gunstig advies van het Verzekeringscomité van de geneeskundige verzorging van het RIZIV.

Het ontwerp wijzigt het kb van 2 juni 1998 tot uitvoering van art 37 §16bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.