08 feb 2019 18:19

Cijfers van de economische begroting 2019

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters akte van de cijfers van de economische begroting 2019, meegedeeld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), overeenkomstig de wet van 21 december 1994.

De bbp-groei van de eurozone vertraagde van 2,5% in 2017 tot 1,8% in 2018. De afkoeling in het tweede semester van vorig jaar was sterker dan verwacht. De mate waarin diverse vertrouwensindicatoren gedaald zijn, suggereert ook voor 2019 een sterkere groeivertraging dan enkele maanden geleden verwacht. De groeiprognose voor de eurozone in 2019, die 1,8% bedroeg in onze vooruitzichten van september vorig jaar, wordt daardoor teruggeschroefd tot 1,5%.

De Belgische economie bleef niet immuun voor de Europese conjunctuurvertraging, waardoor haar groei terugviel van 1,7% in 2017 tot 1,4% in 2018. De uitvoergroei zou dit jaar verder verzwakken, terwijl de binnenlandse vraag aan kracht wint onder impuls van de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen. Tegen die achtergrond zijn onze vooruitzichten voor de Belgische bbp-groei in 2019 neerwaarts herzien van 1,5% tot 1,3%.

De binnenlandse werkgelegenheid nam tijdens de jongste drie jaar toe met 181.000 personen. Die toename was niet alleen het gevolg van de aantrekkende conjunctuur, maar kreeg ook een impuls van de sinds 2015 genomen maatregelen ter vermindering van de arbeidskosten, die de groei van de activiteit in de marktsector bijzonder arbeidsintensief maakten. In de loop van 2019 zou de groei van de werkgelegenheid in de marktsector geleidelijk afzwakken, onder invloed van zowel de verzwakkende conjunctuur als licht oplopende productiviteitswinsten. Ook dit jaar blijft de binnenlandse werkgelegenheid echter aanzienlijk toenemen (met 44.000 personen) en blijft die toename vrijwel uitsluitend ondersteund door de ontwikkelingen in de marktsector.

De Belgische inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, bedroeg 2,1% in 2017 en in 2018. De afgelopen maanden zijn de olieprijzen sterk teruggevallen. Ook de elektriciteitsprijzen zijn enigszins gedaald nu de vrees voor stroomtekorten tijdens de wintermaanden grotendeels verdwenen is. De onderliggende inflatie zou in de loop van dit jaar echter licht aantrekken in het zog van een groeiversnelling van de arbeidskosten per eenheid product sinds 2017. Al bij al zou de inflatie vertragen tot 1,6% dit jaar. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex, zou de huidige spilindex voor de overheidswedden en de sociale uitkeringen (107,20) worden overschreden in november 2019.