09 sep 2022 15:03

Cijfers van de economische begroting 2022

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne kennis van de cijfers van de economische begroting 2022, meegedeeld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), overeenkomstig de wet van 21 december 1994.

Door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland zijn de economische vooruitzichten aanzienlijk verslechterd. Rusland is niet alleen een belangrijke uitvoerder van energie, maar samen met Oekraïne ook van landbouwproducten. Buiten het conflictgebied wordt Europa het sterkst getroffen door zijn geografische nabijheid en zijn afhankelijkheid van Rusland voor zijn energiebevoorrading. Tegen die achtergrond gaan deze vooruitzichten uit van een beperkte economische krimp in de eurozone in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 (resp. -0,3 % en -0,2 %). Vanaf het tweede kwartaal zou de economische activiteit terug aantrekken met 0,4 % à 0,5 % per kwartaal. Op jaarbasis zou de bbp-groei in de eurozone in 2022 nog uitkomen op 2,9 %, dankzij een gunstig eerste semester, maar volgend jaar slechts 0,4 % bedragen. De vooruitzichten zijn omgeven met risico’s die overwegend negatief zijn. Ongerustheid over de energiebevoorrading kan de prijzen voor gas en elektriciteit verder opdrijven. 

De Belgische bbp-groei hield met 0,5 % in het eerste kwartaal van 2022 goed stand ondanks sterk gestegen grondstoffenprijzen en verstoringen in de aanvoerketens. De groei verzwakte in het tweede kwartaal, maar bleef positief (0,2 %) en zou zich handhaven in het derde kwartaal (0,2 %). De piekende inflatie zou het zwaarst wegen op de Belgische economie in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023, wanneer de economische groei stilvalt. Dat resulteert in een Belgische bbp-groei van 2,6 % in 2022 en 0,5 % in 2023.

De Belgische inflatie steeg van 0,3 % in januari 2021 tot net geen 10 % in augustus 2022 Die evolutie wordt hoofdzakelijk verklaard door het energieprijsverloop, maar de energieprijzen en de hogere lonen (door de automatische loonindexering) sijpelen steeds meer door in de prijzen van andere goederen en diensten. In de loop van 2023 zou de inflatie in neerwaartse lijn evolueren. De energieprijzen zouden hoog blijven, maar na de winter wel enigszins terugvallen. Bovendien zijn de prijzen van voedingsgrondstoffen al enige tijd aan het dalen. De inflatie zou zowel dit jaar (9,4 %) als volgend jaar (6,5 %) bijzonder hoog zijn. De groei van de gezondheidsindex zou in 2022 (9,1 %) wat lager uitkomen dan de inflatie en in 2023 (7,0 %) wat hoger. De volgende overschrijdingen van de spilindex zouden plaatsvinden in oktober 2022, december 2022, februari 2023 en juli 2023.

De arbeidsmarkt heeft zich bijzonder snel hersteld van de schok die de coronacrisis teweegbracht. Ook tijdens de eerste jaarhelft van 2022 bleef de werkgelegenheid bijzonder sterk groeien. De werkgelegenheidsgroei zou gevoelig terugvallen tijdens de twee volgende kwartalen, en daarna slechts matig aantrekken. In jaargemiddelden neemt de binnenlandse werkgelegenheid dit jaar bijzonder sterk toe (+100 000 personen), maar volgend jaar blijft de toename beperkt tot 39 000 personen. In jaargemiddelden daalt de werkloosheid dit jaar met 16 000 personen, maar herneemt licht in 2023 (+3 000 personen).