03 mrt 2015 10:39

CITES vernieuwt om nog beter de strijd met de illegale handel in bedreigde soorten aan te gaan

Op 3 maart is het de ‘Internationale Dag van de Wilde Natuur’. Dit is ook een mooie gelegenheid om 31 jaar CITES in België in de bloemetjes te zetten. Ons land blijft strijden tegen de illegale handel in bedreigde soorten en lanceert daarom ook een reeks nieuwigheden om die strijd kracht bij te zetten.


CITES (de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) is een internationale overeenkomst die sinds 1984 in België van kracht is. Het doel van deze overeenkomst is de handel in bedreigde soorten op een duurzame manier te organiseren, en de illegale handel te bestrijden.


Onder bevoegdheid van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Christine Marghem  blijft de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verder innoveren.
Zo is de website www.citesinbelgie.be is helemaal vernieuwd. Burgers en professionelen vinden er alle informatie die ze nodig hebben in verband met het kweken, (ver)kopen en houden van bedreigde dieren en planten of hun afgeleide producten.


Op 9 maart opent de dienst CITES een nieuw elektronisch loket. Via dit loket kunnen alle certificaataanvragen elektronisch geregeld worden. Dit zal de administratie die bij de handel en het houden van CITES soorten kom kijken, vergemakkelijken.

 


In 2014 leverde de dienst CITES  3199 toelatingen (import, export en internationale doorverkoop) en 4043 certificaten (voor de handel binnen de EU) af – 1000 meer dan in 2013. In België gaat het vooral om import van Afrikaans hardhout, koraal en lederwaren. Export betreft in de eerste plaats vogels (in eerste instantie papegaaien om te kweken) en kaviaar. Bij de levende dieren zijn het vooral roofvogels en landschildpadden die het vaakst gekweekt en verhandeld worden in ons land en Europa.


De dienst CITES deed vorig jaar ook 104 controles in de strijd tegen de illegale handel  in zeldzame planten- en diersoorten en hun afgeleide producten. Er werden 34 PV’s opgesteld en 8 000 euro aan administratieve boetes geïnd. Vier Belgen die betrokken waren bij de illegale handel in roofvogels werden voor het gerecht gedaagd en kregen gevangenisstraffen. Twee dwergarenden die illegaal het land in gesmokkeld waren vanuit Marokko werden in beslag genomen. In de eerste maanden van 2015 ondernam de dienst CITES intussen al 47 controles.

 

Speciale aandacht voor ivoor en hout
De dienst CITES hecht extra aandacht aan verschillende initiatieven  die bedreigde soorten ondersteunen, vooral  projecten rond ivoor en hout.
Zo komt er binnenkort een speciaal markeringssysteem voor onbewerkte ivoren slagtanden die een toelating hebben om verkocht te worden. Dit garandeert een betere controle op ivoor dat door particulieren is aangekocht voordat CITES van kracht was.


Ons land ondersteunt het African Elephant Fund, dat projecten financiert om de Afrikaanse olifant  te beschermen, en zal vertegenwoordigd zijn in de Raad van Beheer  van dit fonds. Op die manier is er een minutieuze controle op de budgetten.  ‘De legale en duurzame handel van bedreigde planten en dieren promoten, betekent ook dat we actie moeten ondernemen tegen stroperij’, verklaart mevrouw Marghem. ‘Ons land wil hierin blijven investeren. Vandaar de beslissing om financiële steun te geven aan het African Elephant Fund. Door de Afrikaans olifant te beschermen, verzet België zich tegen het smokkelen en stropen.’


Ons land speelt tenslotte een pioniersrol in de onderhandelingen met de Democratische Republiek Congo wat een duurzaam gebruik van Afrormosiahout moet garanderen.


Meer informatie over CITES vindt u op www.citesinbelgie.be. Vanaf 9 maart hebt u via deze website ook  toegang tot het elektronische loket.


Voor informatie over de duurzame houthandel kan u terecht op www.milieu.belgie.be.

 

Contact:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90