03 dec 2010 11:08

Civiel crisisbeheer

Financiering van de missies voor civiel crisisbeheer 2010

Financiering van de missies voor civiel crisisbeheer 2010

Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat de financiering regelt van de deelname aan missies voor civiel crisibeheer in 2010.

De planning van de deelname aan missies voor civiel crisisbeheer werd op de ministerraad van 12 februari 2010 goedgekeurd. Voor hun financiering wordt  1 098 000 euro afgenomen, om een aantal uitgaven vast te leggen en te vereffenen van het provisioneel krediet dat was uitgetrokken. Een eerste koninklijk besluit voor vastleggingen en vereffeningen werd op de ministerraad van 22 oktober 2010 goedgekeurd.