03 mrt 2011 15:43

Civiel crisisbeheer

Indicatieve planning van de deelname aan de internationale missies voor civiel crisisbehher

Indicatieve planning van de deelname aan de internationale missies voor civiel crisisbehher

Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft de ministerraad de indicatieve planning voor 2011 van de deelname aan de internationale missies voor civiel crisisbeheer bij de EU, VN en OVSE voorgesteld.

De planning verlengt voornamelijk de activiteiten van 2010 aangevuld met een lichtjes grotere deelname aan de missies van de Verenigde Naties:

  • een bijdrage aan de lopende civiele missies van de EU: EULEX Kosovo en ICO / EUSR, EUPM Bosnië-Herzegovina, EUMM Georgië, EUPOL RDC, EUSEC RDC, EUPOL Afghanistan, EUPOL COPPS en EUSV Grote Meren
  • een bijdrage aan lopende VN-missies: MINUSTAH, MONUSCO, UNAMA en West-Afrika (UNOCI en UNMIL)
  • een verlenging van deelname aan de reserve van Civilian Response Teams
  • een reserve van personeel voor een grotere bijdrage aan lopende en nieuwe civiele crisis management missies van de EU, de VN of in uitzonderlijke gevallen de OVSE
  • de terbeschikkingstelling van een expert van de politie aan het Raadssecretariaat van de Europese Unie

De planning illustreert de wens van de regering om via civiele weg deel te nemen aan internationale inspanningen om in te grijpen in conflictgebieden door middel van preventie, resolutie, stabilisatie en heropbouw.