13 nov 2014 17:51

Civiel crisisbeheer 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de indicatieve planning en de budgettaire dekking goed voor de Belgische bijdrage aan de missies van internationale organisaties in het kader van het civiele crisisbeheer voor 2014. 

Het gaat hoofdzakelijk om de voortzetting van de activiteiten uit 2013 en de verlenging van de deelname aan de Civilian Response Teams. Er werd ook voor het eerst deelgenomen aan vier missies: de bijzondere waarnemingsmissie van de OVSE in Oekraïne, EUAM in oekraïne, de OVSE waarnemingsmissie op twee grensposten en EUCAP/SAHEL/MALI. Er wordt ook een personeelsreserve gepland. Eind september ging het om de inzet van 34 leden van de federale politie, vertegenwoordigers van de magistratuur en personeelsleden van de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Financiën en andere overheidsdiensten.

De ministerraad keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de kosten van de missies dekt. Om de begroting hiervoor te regelen, neemt de ministerraad een bedrag af van het provisioneel krediet voor de vastlegging en de vereffening van uitgaven die de federale overheidsdiensten deden voor het civiele crisisbeheer in 2014. Het gaat onder andere om de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en kosten die het gevolg zijn van de inzet van leden van de federale politie, vertegenwoordigers van de magistratuur en personeelsleden van de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Financiën en van andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland.