13 feb 2009 15:12

Civiel crisisbeheer in het buitenland

Belgisch beleid civiel crisisbeheer in het buitenland

Belgisch beleid civiel crisisbeheer in het buitenland

De ministerraad nam kennis van een nota met algemene richtlijnen voor het Belgische beleid op het vlak van het civiele crisisbeheer en keurde de indicatieve planning van de missies in het kader van het Europese defensie- en veiligheidsbeleid (EDVB) goed die minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht aan de ministerraad voor 2009 voorstelde. 

De richtlijnen voor het civiele crisisbeheer sluiten aan op het regeerakkoord van 18 maart 2008 dat een grotere inbreng van civiele instrumenten voorziet voor het veiligheids- en ontwikkelingsbeleid van België. De richtlijnen, die een overzicht geven van de Belgische instrumenten van het civiele veiligheidsbeleid en van de principes voor de financiering ervan, reiken de eerste elementen aan waarop België zich zal baseren om de Belgische strategie voor ontplooiing en informatie-uitwisseling binnen het civiele crisisbeheer uit te werken. 

In 2009 zullen 75 Belgen deelnemen aan EDVB-missies in het buitenland: 45-politie-experts, 6 magistraten, 4 douaniers en 20 in overige functies.